Inbjudan att teckna Units i C Security Systems AB (Publ)

Företrädesemission juni-juli 2022

Sammanfattning

Emission
Företrädesemission av Units om 16 888 360,98 SEK

Villkor
Varje Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Överteckning
En möjlig kompletterande riktad emission om högst 2,5 MSEK kan komma att beslutas i händelse av stort intresse, främst till kvalificerade investerare samt för kvittning av garantiarvoden, till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten.

Teckningskurs
0,03 SEK per Unit. Courtage utgår ej.

Teckningsoptionsvillkor
Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden 1 september 2023 till och med den 15 september 2023 teckna en (1) aktie. Tecknings- kursen för nyttjande av optionen skall vara till en kurs motsvarande en rabatt om 30 procent mot den volymvägda genomsnittskursen under handelsperioden 1 augusti 2023 till och med 15 augusti 2023. Beslutad exakt teckningskurs kommer att offentlig- göras inför nyttjandeperioden och fullständiga teckningsoptionsvillkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Teckningstid
20 juni – 4 juli 2022

Avstämningsdag
16 juni 2022

Handel med uniträtter
20 juni – 29 juni 2022

Handel med BTU
Handel med BTU kommer att äga rum på Spotlight Stock Market från den 20 juni 2022 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner.

Antal Units i erbjudandet
562 945 366 Units

Fler nyheter

Elmia Husvagn Husbil

Elmia Husvagn Husbil

CSEC närvarar i Jönköping på Elmia Husvagn Husbil - en mässa där de senaste modellerna och produkterna för campingliv presenteras på en och samma plats. Mässan pågår i fem dagar och erbjuder aktiviteter för olika åldrar; föreläsningar, Campingköket, Oktoberfest och...

läs mer
CSEC intar Entreprenad Live 2023

CSEC intar Entreprenad Live 2023

CSEC finns på plats i Göteborg Landvetter med Spåra 7-9 september. Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad.   Här finns utrymme för utställning, provkörning, seminarier och...

läs mer
KVARTALSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ)

KVARTALSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ)

Första halvåret i korthet Nettoomsättningen för koncernen i perioden januari till juni 2023 minskade med 26% jämfört med samma period föregående år. Utgifter för webbannonser har i stort sett upphört och stort fokus har lagts på försäljning till återförsäljare och via...

läs mer