Inbjudan att teckna Units i C Security Systems AB (Publ)

Företrädesemission juni-juli 2022

Sammanfattning

Emission
Företrädesemission av Units om 16 888 360,98 SEK

Villkor
Varje Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Överteckning
En möjlig kompletterande riktad emission om högst 2,5 MSEK kan komma att beslutas i händelse av stort intresse, främst till kvalificerade investerare samt för kvittning av garantiarvoden, till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten.

Teckningskurs
0,03 SEK per Unit. Courtage utgår ej.

Teckningsoptionsvillkor
Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden 1 september 2023 till och med den 15 september 2023 teckna en (1) aktie. Tecknings- kursen för nyttjande av optionen skall vara till en kurs motsvarande en rabatt om 30 procent mot den volymvägda genomsnittskursen under handelsperioden 1 augusti 2023 till och med 15 augusti 2023. Beslutad exakt teckningskurs kommer att offentlig- göras inför nyttjandeperioden och fullständiga teckningsoptionsvillkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Teckningstid
20 juni – 4 juli 2022

Avstämningsdag
16 juni 2022

Handel med uniträtter
20 juni – 29 juni 2022

Handel med BTU
Handel med BTU kommer att äga rum på Spotlight Stock Market från den 20 juni 2022 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner.

Antal Units i erbjudandet
562 945 366 Units

Fler nyheter

En minut med Jörgen Eberstein VD på C Security Systems

En minut med Jörgen Eberstein VD på C Security Systems

- Ett ordentligt lyft i bolagets försäljning är det vi fokuserar på nu, säger Jörgen Eberstein som tillträder som VD i CSEC. Jörgen Eberstein har de senaste fyra åren arbetat som konsult i de nordiska länderna för ett stort polskt företag. Han går in i VD- rollen med...

läs mer
 C-pod mini nominerad till DAME Design Award

 C-pod mini nominerad till DAME Design Award

C-pod mini har i hård konkurrens blivit nominerad att tävla i DAME Design Awards. Tävlingen organiseras av METSTRADE Show - världens största B2B-mässa i fritidsbåtbranschen. Mässan hålls i Amsterdam 15-17 november och vinnarna i DAME Design Awards utses på mässans...

läs mer
Marknadsuppdateringar från båtsektorn i Frankrike

Marknadsuppdateringar från båtsektorn i Frankrike

Uppdatering av Bolagets affärer och marknadsföringsarbete i den franska båtsektorn. Willis Towers Watson (WTW)WTW har tillfälligt pausat de automatgenererade mejlutskicken och elektroniska signeringen för den årliga förlängningen av försäkringsavtalen. Anledningen är...

läs mer