Inbjudan att teckna Units i C Security Systems AB (Publ)

Nyemission CSEC

Sammanfattning

Emission
Företrädesemission av Units om ca 9,4 MSEK

Villkor
Företrädesemission av 134 196 757 Units, var och en bestående av fem (5) aktier vilket innebär högst 670 983 785 aktier inom ramen för företrädesemissionen motsvarande en emissionslikvid om cirka 9,4 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtter. Det krävs sex (6) uniträtter för att teckna en (1) Unit. Varje Unit innehåller fem (5) aktier.

Teckningskurs
0,07 SEK per Unit. Courtage utgår ej.

Teckningstid
13 – 29 mars 2023

Avstämningsdag
9 mars 2023

Handel i uniträtter
13 – 24 mars 2023

Handel i BTU
13 mars 2023 till och med dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och BTU växlas till stamaktier.

Antal Units i erbjudandet
134 196 757 Units

Ladda ner memorandum här
Ladda ner CSEC emissionsteaser mars 2023 här
Ladda ner anmälningssedel för teckning utan företräde här
Ladda ner särskild anmälningssedel här

Fler nyheter

Elmia Husvagn Husbil

Elmia Husvagn Husbil

CSEC närvarar i Jönköping på Elmia Husvagn Husbil - en mässa där de senaste modellerna och produkterna för campingliv presenteras på en och samma plats. Mässan pågår i fem dagar och erbjuder aktiviteter för olika åldrar; föreläsningar, Campingköket, Oktoberfest och...

läs mer
CSEC intar Entreprenad Live 2023

CSEC intar Entreprenad Live 2023

CSEC finns på plats i Göteborg Landvetter med Spåra 7-9 september. Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad.   Här finns utrymme för utställning, provkörning, seminarier och...

läs mer
KVARTALSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ)

KVARTALSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ)

Första halvåret i korthet Nettoomsättningen för koncernen i perioden januari till juni 2023 minskade med 26% jämfört med samma period föregående år. Utgifter för webbannonser har i stort sett upphört och stort fokus har lagts på försäljning till återförsäljare och via...

läs mer