Svenskt IoT-bolag löser utmaningen genom att utveckla och tillverka i Sverige

Det svenska IoT-bolaget C Security Systems (CSEC) har valt en lokal lösning och förlagt hela sin produktionsprocess till Sverige. CSEC tillverkar sensorsystem och GPS-trackers för bilar, båtar och hundar och annat i rörelse på land och vatten.

– Många reagerade med förvåning från början och tyckte det verkade kostsamt. Men det visade sig ju vara ett vinnande beslut, säger Lars Tegborg, styrelseordförande som också varit engagerad i bolagets produktutveckling sedan 2018. Genom att ha all produktion i Sverige kan vi säkerställa hög kvalitet, korta ledtider och minskad miljöpåverkan. Vi visste ju, så klart, inte att världen skulle stänga ner i nästan två år och att krig i Europa skulle bryta ut när vi fattade beslutet, men det kändes rätt att agera lokalt.

Snabbare leveranstid och bättre kontroll

Tanken med att ha all produktion i Sverige var fördelen med hög kvalitet på produkterna. CSEC ville ha full kontroll över hela produktionsprocessen, från design och prototypframställning till slutlig montering. Detta gör det möjligt för dem att garantera högsta kvalitet på varje produkt som lämnar lagret i Stockholm.

– En annan stor fördel är kortare ledtider, berättar Caroline Lengholm, COO på bolaget. När all produktion sker i samma land behöver inte produkterna transporteras runt om i världen för olika steg i processen. Detta innebär en betydligt säkrare leverans till kunderna. En klar konkurrensfördel, menar Caroline.

Caroline Lengholm, COO på CSEC

Minskad miljöpåverkan

Dessutom minskar CSECs miljöpåverkan genom att hålla all produktion inom landet. Transport utgör en stor del av många produkters totala miljöbelastning, så genom att minska antalet transporter minskar också deras koldioxidavtryck.

– Givetvis har vi ändå drabbats av lockdowns i andra länder. Vissa komponenter måste vi köpa från till exempel Kina, men vi har ändå klarat oss relativt bra, menar Lars Tegborg och sammanfattar:

– Vi kan konstatera att ett relativt litet bolag kan lösa flera problem genom att förlägga produktionen till lokalt. Kvaliteten på produkterna ökar, leveranstiderna minskar, miljöpåverkan minskar och fler arbetstillfällen skapas inom landet.

Att ha lokala produktionskedjor har flera fördelar

Det minskar transportkostnader och därmed miljöpåverkan. Det skapar arbetstillfällen och stärker den lokala ekonomin. Dessutom kan lokal produktion möjliggöra snabbare leveranstider och bättre produktkvalitet, eftersom produkterna inte behöver transporteras långt.

10 tips på hur bolag kan lägga sin produktion lokalt

1. Sök efter lokala leverantörer av råvaror för att minska transportkostnader och miljöpåverkan.

2. Använd dig av lokal arbetskraft för att stärka den lokala ekonomin och minska arbetslöshet.

3. Utveckla samarbeten med andra företag i närheten för att dela på produktionsresurser och kostnader.

4. Använd dig av hållbara energikällor som sol- eller vindkraft för att minska beroendet av fossila bränslen.

5. Implementera återvinningssystem för att minska sopberget och spara pengar på materialkostnader.

6. Ge tillbaka till det lokala samhället genom att sponsra evenemang eller donera en del av vinsten till välgörenhet.

7. Skapa en positiv företagskultur som attraherar duktiga arbetare och minskar personalomsättningen.

8. Uppmuntra innovation genom att skapa ett kreativt arbetsklimat där idéer välkomnas från alla nivåer i organisationen.

9. Använd teknologi som automatisering och digitalisering för att öka effektiviteten i produktionen och minska tidskrävande manuellt arbete.

10. Var öppen för feedback från kunder, anställda och samarbetspartners för att hela tiden kunna utvecklas och förbättras som bolag.

Smarta sensor system och trackers

Olika sätt att spåra föremål i rörelse har blivit en naturlig del av vår vardag.
Bilar har inbyggda gps-trackers, nästan alla nya båtar har en, ja egentligen är våra smarta telefoner en gps.
Våra saker blir mer och mer uppkopplade – Internet of things. Vi har vant oss vid att ha koll. Vi vill veta var på kartan vi är, vi vill veta hur långt vi har sprungit, vi vill veta vad våra husdjur gör och befinner sig.
Utvecklingen går mot det som kallas gps-puck – en flexibel tracker man kan flytta runt och använda på vad som helst.


Inbjudan att teckna Units i C Security Systems AB (Publ)

Fler nyheter

Elmia Husvagn Husbil

Elmia Husvagn Husbil

CSEC närvarar i Jönköping på Elmia Husvagn Husbil - en mässa där de senaste modellerna och produkterna för campingliv presenteras på en och samma plats. Mässan pågår i fem dagar och erbjuder aktiviteter för olika åldrar; föreläsningar, Campingköket, Oktoberfest och...

läs mer
CSEC intar Entreprenad Live 2023

CSEC intar Entreprenad Live 2023

CSEC finns på plats i Göteborg Landvetter med Spåra 7-9 september. Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad.   Här finns utrymme för utställning, provkörning, seminarier och...

läs mer
KVARTALSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ)

KVARTALSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ)

Första halvåret i korthet Nettoomsättningen för koncernen i perioden januari till juni 2023 minskade med 26% jämfört med samma period föregående år. Utgifter för webbannonser har i stort sett upphört och stort fokus har lagts på försäljning till återförsäljare och via...

läs mer