CSEC offentliggör ett genomförande av riktad emission avseende konvertibler om SEK 4,14 miljoner

Nyemission CSEC

Styrelsen i C Security Systems AB (publ) (”CSEC” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från senaste årsstämman den 29 juni 2023 beslutat att genomföra en emission av konvertibler om ca SEK 4, 1 miljoner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att överbrygga behovet av likviditet i bolaget. Idag är en stor del av kapitalet bundet i komponenter och semifärdiga produkter i lager. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att:

  • på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra kapitalanskaffning.
  • få in nytt kapital via nya intressenter som kan stödja en fortsatt positiv utveckling av företaget.
  • den senaste företrädesemissionen inte blev fulltecknad.

Emissionen av konvertibler i korthet

Konvertibellånets nominella belopp är 4 140 000 kronor och av dessa är 3 000 000 kronor nytt kapital som tillfördes bolaget senast den 15 augusti 2023. Övriga 1 140 000 är kvittningar.

  • Konvertibellånet förfaller till betalning 15 augusti 2024 och löper med en ränta om 10,0% per år. Räntan betalas i efterskott. 
  • Konvertibelinnehavaren har möjlighet att konvertera till aktier från den 15 augusti 2023 till den 15 augusti 2024
  • Konverteringskursen är fastställd till 0,006 kr, vilket är högre än den genomsnittliga dagskursen då erbjudandet att teckna konvertibler gavs ut.
  • Konvertibeln kommer inte tas upp till handel på någon marknadsplats
  • Konvertibeln har tecknats med följande parter:
Tejme Invest AB100 000 kr
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB740 000 kr
Nucleus Life AG2 000 000 kr
FWU Life Insurance Lux S.A1 000 000 kr
Optimized Transactions Luxembourg 300 000 kr

Nu har vi äntligen fått in det kapital vi behöver för att fortsatt utveckla den strategi vi fastställt. CSEC har under sommaren aktivt jobbat med fokus på fortsatt drift av bolaget och med denna emission har vi säkrat den och fått bort de osäkerhetsfaktorer revisorn påpekade. Nu ser jag ser verkligen fram mot en spännande höst och vår, säger Lars Tegborg, styrelseordförande.

Fler nyheter

Elmia Husvagn Husbil

Elmia Husvagn Husbil

CSEC närvarar i Jönköping på Elmia Husvagn Husbil - en mässa där de senaste modellerna och produkterna för campingliv presenteras på en och samma plats. Mässan pågår i fem dagar och erbjuder aktiviteter för olika åldrar; föreläsningar, Campingköket, Oktoberfest och...

läs mer
CSEC intar Entreprenad Live 2023

CSEC intar Entreprenad Live 2023

CSEC finns på plats i Göteborg Landvetter med Spåra 7-9 september. Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad.   Här finns utrymme för utställning, provkörning, seminarier och...

läs mer
KVARTALSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ)

KVARTALSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ)

Första halvåret i korthet Nettoomsättningen för koncernen i perioden januari till juni 2023 minskade med 26% jämfört med samma period föregående år. Utgifter för webbannonser har i stort sett upphört och stort fokus har lagts på försäljning till återförsäljare och via...

läs mer