Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i C Security Systems AB, org nr 556849-1368, kallas härmed till årsstämma den 7 april 2022. I enlighet med “Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” har styrelsen beslutat att årsstämman skall...